• Android program za terenske komercijaliste
 • Primenjiv na tabletu ili telefonu
 • Primanje podataka sa servera
 • Primanje promotivnih strana sa servera
 • Pravljenje porudžbina online-offline
 • Slanje porudžbina na server
 • Slanje porudžbina emailom

Get it on Google Play

Osnovni ekran aplikacije xCart
Pre korišćenja xCart aplikacije, potrebno je da se registrujete na sajtu xCart Posle registracije dobićete token (registracioni kod) za prijavu.
Za user name demo, lozinka je demo, a token je 123456
Odaberite Options->System->Login

Prijava korisnika posle registracije
Upišite Vaše ime i token.
Prilikom prijave potrebno je da Vaš uređaj bude konektovan na Internet!

Učitavanje podataka sa servera
Posle uspešne prijave, program će primiti podatke:

 • Artikle (šifru, naziv i cenu robe)
 • Klijente (nazive kupaca)
 • Lokacije (nazive i mesta prodavnica)
 • Promocije (reklamne stranice)

Podešavanje programa
Upišite naziv vaše firme i ostale podatke
Odaberite jezik

Odaberite porudžbenicu
Nakon pritiska na ikonu Porudžbenice, odaberite jednu iz liste

Porudžbenica
Dodavanje artikla u porudžbenicu možete uraditi:

 • Pretragom po delu teksta iz naziva artikla
 • Izborom artikla preko grupe kojoj pripada

U dnu ove strane postoje dve opcije:
 • Lista (za izbor radne porudžbenice)
 • Definisi (podešavanje zaglavlja poružbenica)

Definišite porudžbenicu
Svaka porudžbenica ima zaglavlje sa lokacijom, kupcem i datumom formiranja
Nakon definisanja sačuvajte zaglavlje

Pronađi artikal
Nakon što pritisnete dugme Pronađi, odaberite artikal iz liste

Nakon odabira artikla, upišite količinu narudžbe.
Količinu možete promeniti i u tabeli.

Pregled porudžbenice u PDF formatu
Poružbenicu možete pogledati kao PDF dokument i poslati je mejlom
Android uređaji obično imaju instalisan pdv viewer
koji je neophodan za ovu opciju!

Lista promocija
Promocije su web stranice sa sajta www.lumens.rs/xcart
Dok ste konektovani, promocije možete učitati i sačuvati
Sačuvane promocije možete pregledati i kada niste konektovani na internet.